Over ons

Wie is MOmenz?

MOmenz is de welzijnsorganisatie voor en door inwoners in de gemeente Stichtse Vecht.

Wij werken met professionals en ruim 300 vrijwilligers aan een maatschappij waar iedereen meedoet, erbij hoort en ertoe doet.

> Bekijk hier ons team 


Wat we doen:

Wij helpen mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn, om zo goed én prettig mogelijk in hun dagelijkse leven te blijven functioneren. Wij zijn er ook voor inwoners die op zoek zijn naar mogelijkheden om iets te betekenen voor anderen of hun buurt. Die langer prettig thuis willen wonen of op zoek zijn naar activiteiten en ontmoetingen. Dit doen wij door ondernemend te zijn en erop uit te gaan in de gemeenschap en daar pro actief mensen en organisaties met elkaar te verbinden die betekenisvol voor elkaar zijn.

MOmenz zorgt samen met inwoners of partners voor activiteiten waar inwoners elkaar ontmoeten en op een fijne manier bezig zijn met sport, spel en recreatie.

We helpen inwoners op een prettige wijze langer thuis te (blijven) wonen. Wij adviseren over en/of faciliteren diensten zoals vervoer, maaltijden, administratie en hulp bij allerlei klussen in en rondom het huis. Onze maatschappelijk makelaars zetten hun kennis, expertise en netwerk in voor inwoners met ideeën om op eigen kracht de leefbaarheid en contacten in de buurt te versterken.

Mensen in hun kracht zetten en houden zodat ze mee blijven doen, is ons doel. Dit doen we op vele manieren, bijvoorbeeld met onze taalprogramma’s, begeleiding van mantelzorgers en vluchtelingen. Onze adviseurs welzijn helpen inwoners op allerlei manieren weer zelf in hun kracht te komen als ze zich niet helemaal goed redden in het leven. Of dit nu gaat over wonen, zorg, geld, werk of andere vlakken.

Wij stimuleren vrijwilligerswerk, adviseren organisaties over vrijwilligersbeleid en werven en begeleiden vrijwilligers.


Donateur worden?

MOmenz is een sociale organisatie zonder winstoogmerk. Onze dienstverlening bieden wij gratis aan. Dit kan dankzij de steun van subsidies, fondsen en donateurs. Onze hoop is dat je een donatie wilt doen. Jouw gift wordt gebruikt om het vrijwilligerswerk en onze servicediensten te kunnen organiseren.

Zo steunen we elkaar. Met de steun van donateurs kunnen we nog meer mensen helpen.

Klik hieronder om je aan te melden als donateur. Je kiest zelf met welk bedrag je ons maandelijks wilt steunen. Elk bedrag is welkom.

Eenmalige donatie

Je kan ons steunen met een eenmalige donatie door zelf geld over te maken naar:
Stichting Welzijn Stichtse Vecht te Maarssen
IBAN: NL07 INGB 0001 69 0216

Hartelijk dank voor je donatie!


Waarom ik donateur ben

“Ik heb jarenlang liefdevolle steun ervaren. Nu kan ik iets terug doen.”

“Door de ziekte van mijn man maakte ik een moeilijke periode door. Bij Welzijn Stichtse Vecht kon ik kosteloos gebruik maken van hun adviseurs die mij enorm gesteund hebben en de vrijwilligers die mijn man gezelschap boden of boodschappen voor ons deden. Na zijn overlijden besloot ik om de stichting te gaan steunen. Zo kan ik mijn dank uitdrukken voor de jarenlange zorg en aandacht waarmee wij  thuis zijn omringd. Ik heb veel liefdevolle steun ervaren. Als donateur kan ik nu iets terugdoen voor een ander.”  


Fiscaal extra aantrekkelijk

Je kan ons jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Maak je periodieke schenking fiscaal extra aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet wel, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.

Wil je meer weten over extra aftrekmogelijkheid bij giften aan ons?

> Lees hier meer

ANBI-status

De stichting Welzijn Stichtse Vecht heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Ons RSIN Nummer is 817906964.

 

To top