Privacybeleid

Privacyverklaring MOmenz

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 02 februari 2023.

 

Stichting Welzijn Stichtse Vecht handelend onder de naam MOmenz is een welzijnsorganisatie. Om onze diensten te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

 

MOmenz is de welzijnsorganisatie voor en door inwoners in de gemeente Stichtse Vecht. Wij werken met professionals en ruim 500 vrijwilligers aan een maatschappij waar iedereen meedoet, erbij hoort en ertoe doet. De hulp die wij bieden is onderverdeeld in verschillende wijzers. Zo is er bijvoorbeeld de wijzer “Wijzer in eigen huis” en de wijzer “Wijzer in NL”. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle websites van en de dienstverlening die aangeboden wordt bij de verschillende wijzers. Klik hier voor meer informatie over MOmenz en de verschillende wijzers.

 

MOmenz biedt ook een app aan. Deze app is te downloaden op je mobiele telefoon en te bereiken via het internet. De app is ter ondersteuning van onze dienstverlening. Klik op de link om de privacyverklaring van de app te zien.

 

Onze privacyverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Bij gebruik van onze websites of door gebruik te maken van de dienstverlening die wij bieden verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou ontvangen, met welk doel we die gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. We hebben dit onderdeel opgedeeld in twee stukken. Onderdeel 1 ziet op de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en onderdeel 2 ziet op de verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot het werken voor of samenwerken met MOmenz.

 

1. Onze dienstverlening

De dienstverlening die aangeboden wordt vanuit MOmenz is uitgebreid en zeer divers. Voor verschillende diensten worden verschillende gegevens gebruikt. In dit onderdeel geven we aan om welke gegevens het gaat en op welke grondslagen we dit doen. Daarnaast worden er enkele voorbeelden gegeven om dit te verduidelijken.

 

Voor het aanbieden van onze dienstverlening verwerken wij (eventueel) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Overige informatie die je met ons deelt

 

Daarnaast verwerken wij in sommige gevallen ook bijzondere persoonsgegevens. Dit doen wij enkel wanneer dit op basis van de wet is toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan medische gegevens wanneer je gebruik maakt van een van onze programma’s met een medische insteek. Daarnaast verwerken wij mogelijk ook gegevens over ras of etnische achtergrond als het gaat om de begeleiding van statushouders en vluchtelingen. Naast dat wij ons voor deze verwerking(en) kunnen beroepen op één van de grondslagen zoals genoemd in de alinea hieronder, verwerken wij deze gegevens alleen als: wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, je expliciete toestemming hebben verkregen, je dit kennelijk openbaar hebt gemaakt, als het nodig is om je vitale belangen te behartigen.

 

Het verwerken van jouw gegevens doen we op basis van een van de volgende grondslagen:

 • We hebben jouw toestemming om de gegevens te verwerken.
 • Het is noodzakelijk om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren.
 • Wij wettelijk verplicht zijn om je gegevens te verwerken.
 • Het is noodzakelijk om je gegevens te verwerken ter bescherming van je vitale belangen.
 • Het is noodzakelijk om je gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 • Het is noodzakelijk om je gegevens te verwerken om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden om bovenstaande te verduidelijken:

 • Het kopen van een robotstofzuiger – Als je een product in onze shop koopt, dan verwerken wij je persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’. We verwerken dan je adresgegevens om het product bij je thuis te brengen en we verwerken je betalingsgegevens om de betaling af te handelen. Zonder het verwerken van deze gegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren.
 • Het inschrijven voor een (sport)activiteit – Bij het inschrijven voor een (sport)activiteit hebben wij verschillende gegevens van je nodig. Bijvoorbeeld je naam zodat we de inschrijvingen bij kunnen houden. Voor sommige (sport)activiteiten wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. We verwerken in die gevallen ook je betalingsgegevens. Dit doen we ook op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’. Eventuele overige informatie die je met ons deelt verwerken wij op basis van jouw toestemming.

 

In de meeste gevallen verwerken wij alleen gegevens die we direct van jou verkrijgen. Bij het inschrijven voor een programma, dienst of activiteit worden, zover dit nog niet bekend is, bepaalde gegevens van je gevraagd. Heb je vragen over de verwerking van je gegevens of wil je weten wat we precies van jou verwerken voor een specifieke dienst of activiteit, neem dan gerust contact op en we helpen je graag verder.

 

Wij bewaren de gegevens zo lang als dit voor het doel vereist is. Wij bewaren je persoonsgegevens in ieder geval tot twee jaar na je laatste interactie met ons. Wij bewaren deze gegevens om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en voor onze (financiële) administratie. Daarnaast hebben wij voor sommige onderdelen van onze dienstverlening een rapportageverplichting richting de gemeente. Hiervoor gebruiken wij alleen anonieme gegevens. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om de gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren (bijvoorbeeld de verplichting om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst).

 

Contact

Je kunt ons bereiken via telefoon, e-mail, of via ons contactformulier op de website. Wanneer je contact met ons opneemt, dan hebben wij je persoonsgegevens nodig om jouw vraag of verzoek af te handelen (uitvoering van de overeenkomst). Wij verwerken je naam, contactgegevens en de inhoud van je bericht (en eventuele persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen).

 

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Dit doen wij omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw contactverzoek goed hebben afgehandeld. Zo kunnen we ook bij vervolgvragen jouw informatie er makkelijk bij pakken om je beter van dienst te kunnen zijn. Mocht het contact verbonden zijn aan de dienstverlening, dan wordt er mogelijk de bewaartermijn die genoemd is bij dat onderdeel gehanteerd.

 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MOmenz en de diensten die wij aanbieden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Hiervoor verwerken wij je naam en je e-mailadres. We sturen de nieuwsbrief enkel wanneer we hiervoor jouw toestemming hebben gekregen. We bewaren de gegevens tot je ervoor kiest om je af te melden. Afmelden kan door de link te gebruiken die in elke mail te vinden is.

 

Wil je nieuws op maat? Maak dan gebruik van onze app. Daarin kun je je informatievoorkeur zelf beheren. Ook kun je in de app aangeven of je gebruik wilt maken van een push-bericht. Je wordt dan direct op de hoogte gebracht van nieuw berichten. Hiervoor verwerken wij gegevens over je voorkeuren en apparaat gegevens voor zover dit nodig is om de functionaliteit aan te bieden.

 

Verbetering van onze dienstverlening

Om onze dienstverlening te verbeteren willen we graag weten welke programma’s het goed doen bij bepaalde doelgroepen. Dit doen we alleen met geanonimiseerde gegevens, deze zijn dus niet te herleiden naar jou. Wij verwerken hiervoor gegevens over jouw deelname. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. MOmenz heeft een belang bij het verbeteren van haar dienstverlening. Omdat we alleen anonieme gegevens gebruiken heeft dit geen gevolgen voor jouw privacy.  

 

 

2. Werken voor of samenwerken met MOmenz

 

Vrijwilligers, medewerkers en donateurs

Naast de gegevens van mensen die we helpen, verwerken wij ook gegevens van onze werknemers, vrijwilligers en donateurs. Voor werknemers en vrijwilligers verwerken wij gegevens om de arbeids- of vrijwilligersovereenkomst uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om de gegevens die opgenomen zijn in de desbetreffende overeenkomst. Daar wordt ook ingegaan op de bewaartermijn van deze gegevens.

 

Van onze donateurs verwerken wij hun namen en financiële gegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang wij dit wettelijk verplicht zijn voor onze boekhouding of andere wettelijke verplichtingen.

 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Pasfoto
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

 

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Zorginstellingen
 • Samenwerkingspartners
 • Overheidsdiensten

 

Denk bijvoorbeeld aan onze maaltijdservice. Bij het aanmelden voor de maaltijdservice worden je gegevens gedeeld met onze samenwerkingspartner die de maaltijdservice uitvoert.

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

 

Cookie; Entiteit; waarborgen 

Soort 

Doel 

Bewaartermijn 

Google Analytics 
 

Google LLC, Verenigde Staten 

 

Privacyverklaring 

Analytisch 

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:  

•        een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; 

•        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; 

•        verder geen gegevens delen met Google; 

we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics. 

Maximaal 2 jaar 

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

 

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het weergeven van de website en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

 

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

 

Embedded content

Op de website bieden we verschillende functionaliteiten. Een deel daarvan wordt door derde partijen geleverd. In sommige gevallen is dit niet puur functioneel. In die gevallen zullen wij dan ook om jouw toestemming vragen. Het gaat dan om plugins van Google Maps en YouTube. Meer informatie over hoe deze partijen met jouw gegevens omgaan is te vinden in hun privacyverklaring (privacyverklaring Google Maps, privacyverklaring YouTube).  

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

MOmenz neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wil weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben en verwerken, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

 

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij ook deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring voor de meest actuele informatie.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, neem dan contact met ons op via team@momenz.nl. Wij helpen je graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Stichting Welzijn Stichtse Vecht

h.o.d.n. MOmenz

Vondelstraat 51

3601 EX Maarssen

 

E-mailadres:                                    team@momenz.nl

Telefoonnummer:                           0346 290 710

 

KvK-nummer:                                  30225594

 

 

To top