Jaarverslag

Sociaal jaarverslag 2021 (Welzijn Stichtse Vecht)

Financieel jaarverslag 2021 (Welzijn Stichtse Vecht)

ANBI
Stichting Momenz heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Ons RSIN Nummer is 817906964.

Kamer van Koophandel
Stichting Momenz  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 30225594

To top