Jaarverslag

 

Het jaarbericht 2022 schetst een beeld van een veranderende organisatie, die zich meer op coaching en ondersteuning zal toeleggen en minder zelf activiteiten aanbiedt. MOmenz coacht en gidst inwoners met het doel dat inwoners zelf oplossingen vinden voor hun zorg- en ondersteuningsbehoeften. Hoe we hieraan – toen nog als Stichting Welzijn Stichtse Vecht – handen en voeten hebben gegeven in 2022 is te lezen in het jaarbericht.

Voorts geeft het jaarbericht inzicht in ons bereik. In 2022 zijn ongeveer 5.000 inwoners ondersteund door de coaches van onze stichting!

De staat van baten en lasten over 2022 geeft inzicht in de financiële resultaten in 2022.

Het jaarbericht kun je openen door op onderstaande link te klikken.


ANBI
Stichting Momenz heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Ons RSIN Nummer is 817906964.


Kamer van Koophandel
Stichting Momenz  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 30225594

To top