Raad van Toezicht

Het toezicht op de directeur-bestuurder wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RVT).
De leden van de RVT van MOmenz vormen samen een toezichthoudend orgaan en volgen in hun werkwijze de Governancecode Sociaal Werk Nederland.

De leden van de RVT

De leden van de RVT zetten zich geheel vrijwillig in.

  • Annelies Kienhuis  –  voorzitter
  • Wim Schoonderbeek
  • Nely Hos-de Graaf
  • Boele Olthof
  • Marlies Vehmeijer
Raad van Toezicht
To top